O mnie

Damian Gołębiewski
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W 2011 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Wychowanie fizyczne, ze specjalnością Odnowa Biologiczna.
W 2012 roku uzyskałem dyplom technika masażysty.

Swoją praktykę zawodową rozpocząłem na początku 2010 roku odbywając roczny staż uczelniany w ramach projektu studenckiego UE. Następnie kontynuowałem pracę w prywatnym zakładzie rehabilitacji i odnowy biologicznej na stanowisku Specjalisty Odnowy Biologicznej i Masażysty, a od 2013 roku pełniłem funkcję kierownika zakładu i koordynowałem organizacją placówki.

Od 2019 r. prowadzę własny gabinet. Na co dzień zajmuję się terapią przeciwbólową i usprawniającą pacjentów po urazach i schorzeniach ortopedycznych.