O mnie

Damian Gołębiewski
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W 2011 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Wychowanie fizyczne, ze specjalnością Odnowa Biologiczna, uzyskując również uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. W 2012 roku uzyskałem dyplom Technika Masażysty.

Swoją praktykę zawodową rozpocząłem na początku 2010 roku odbywając roczny staż uczelniany w ramach projektu studenckiego UE. Następnie kontynuowałem pracę w prywatnym zakładzie rehabilitacji i odnowy biologicznej na stanowisku Specjalisty Odnowy Biologicznej i Masażysty, a od 2013 roku pełniłem funkcję kierownika zakładu i koordynowałem organizacją placówki.

Podczas swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego wykonywałem zabiegi w zakresie fizykoterapii i masażu oraz prowadziłem ćwiczenia wzmacniające i ogólnousprawniające z pacjentami głównie po urazach ortopedycznych i schorzeniach układu narządu ruchu.